Kaj je BPM?

Upravljanje poslovnih procesov (ang. BPM, Business Process Management) je disciplina s katero modeliramo, avtomatiziramo, upravljamo in optimiziramo poslovne procese zaradi povečanja storilnosti in s tem povečanja dobička podjetja. BPM pa je tudi kategorija programske opreme in tehnologija, ki se uporablja za avtomatizacijo poslovnih procesov. Pet najpomembnejših značilnosti BPM:

  • Spreminja papirno zasnovan poslovni proces v elektronsko voden proces, ki nadomešča papirne obrazce, mape, fascikle, dokumente in vsa neučinkovita opravila, povezana z njimi.
  • Vsebuje nadzorne funkcionalnosti, ki zagotavljajo celovitost procesov in odstranjujejo možnost človeških ali sistemskih napak.
  • Zmanjšuje odzivni čas in zmanjšuje t.i. mrtvi čas.
  • Omogoča povratne informacije o statusu procesa v realnem času.
  • Meri porabo časa in stroške, povezane s poslovnim procesom, tako da jih lahko optimiziramo.