Pomoc in podpora

Podjetje CREA nudi storitve pomoci in vzdrževanja poslovnim partnerjem v okviru dolgorocnejših vzdrževalnih dogovorov kot tudi ostalim podjetjem, ki naletijo na tehnicne težave pri upravljanju svojega informacijskega sistema.

Pomoc in podpora podjetja CREA poskrbi za to, da smo poslovnim partnerjem na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, kadarkoli potrebujejo našo pomoc oziroma tehnicno podporo. Hkrati zagotavljamo, da naši strokovnjaki vedno in v najkrajšem možnem casu poskrbijo za odpravo tehnicnih težav, tako s pomocjo in svetovanjem preko telefona kot tudi z neposrednim posegom pri narocniku. Naše delo se konca, ko je težava odpravljena in je narocniku omogoceno poslovanje z informacijskimi rešitvami.

Preberite v nadaljevanju podrobnejše pogoje za namestitev programske opreme in telefonsko pomoc pri tehnicnih težavah.

Dodatne informacije:

podpora, CREA d.o.o.
Brnciceva 15 B, 1231 Ljubljana - Crnuce.
Tel.: +386 1 518 66 81
Fax: +386 1 518 66 82
E-pošta:
Spletna stran: www.crea.si