Pravna obvestila

Pogoji uporabe

Vse pravice pridržane. Besedila, njihovo oblikovanje, slike in drugi grafični prikazi na tem strežniku (http://www.crea.si) so last podjetja CREA d.o.o. Zbiranje podatkov s tega strežnika za potrebe reproduciranja, razširjanja v komercialne namene, javnega objavljanja, prodajanja ali kakršnega koli posredovanja v kateri koli obliki, je brez izrecnega pisnega soglasja podjetja CREA d.o.o. prepovedano. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe posameznih podatkov s spletnih strani www.crea.si pošljite na naslov: .

Povezave do drugih spletnih strani

Za nazornejšo in popolnejšo vsebino strani www.crea.si, so na spletnih straneh objavljene tudi povezave na spletne strani drugih podjetij/organizacij. CREA d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino teh podatkov, prav tako ne za njihovo dosegljivost oziroma varnost. Dostop do teh strani je prost in uporabnik do njih dostopa izključno na svojo odgovornost.

Zasebnost podatkov

V podjetju CREA d.o.o. spoštujemo zasebnost uporabnikov naših spletnih strani. Vsi osebni podatki uporabnikov spletnih strani www.crea.si, posredovani preko teh spletnih strani so last podjetja CREA d.o.o. Pod nobenim pogojem jih ne bomo brez vašega dovoljenja prodali, posredovali ali posodili drugim tretjim osebam, razen v primeru, če bi to od nas zahtevale pravne oblasti. Zaupnost vaših osebnih podatkov ne bo kršena v nobeni obliki.

Tajnost podatkov

Preko spletnih strani www.crea.si ne želimo prejemati podatkov, ki za uporabnike predstavljajo poslovno skrivnost. Prosimo vse uporabnike, da upoštevajo, da nobenih informacij ali dokumentov, ki bodo posredovani preko spletne strani www.crea.si ne bomo obravnavali kot zaupne. S tem, ko uporabnik pošlje kakršne koli podatke podjetju CREA d.o.o., neomejeno in nepreklicno odstopi pravico za uporabo, reprodukcijo, prikaz, spreminjanje ali izvajanje le teh. Prav tako lahko podjetje CREA d.o.o. neomejeno in nepreklicno uporablja vse ideje, metode, koncepte, algoritme, tehnike, formule ali kakršno koli drugo znanje, ki ga uporabnik pošlje podjetju CREA d.o.o. Pri uporabi teh podatkov striktno veljajo pogoji zasebnosti, opisani v zgornjem odstavku.

Omejitev odgovornosti

Podjetje CREA d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti glede točnosti informacij, ki jih posreduje na spletnih straneh www.crea.si. Uporabniki dostopijo do teh informacij prostovoljno, prav tako je uporaba vseh informacije na lastno odgovornost uporabnika. CREA d.o.o. ne daje nobenih jamstev, da bodo sporočene težave rešene s pomočjo katerihkoli informacij, ki jih nudi podjetje CREA d.o.o. na svojih spletnih straneh.